เกิดวันจันทร์

ดวงคนเกิดวันจันทร์

ด้านการงาน ในช่วงนี้ขอให้เตรียมตัวให้ดีหน่อยเพราะช่วงนี้จะมีงานที่ซับซ้อนเข้ามา

ด้านการเงิน จะใช้เงินไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆจนทำให้เงินหมด

ด้านความรัก คนที่มีคู่จะมาช่วยเสริมสร้างรากฐานให้มั่นคง คนโสดมีโอกาสที่จะได้กลับไปรักกับอดีต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *